Forum Vätternrundan

Utmärkt! För cyklisters säkerhet och framkomlighet i byggskedet

WEBBINARIUM

Cykling i anslutning till vägarbeten kan vara utmanande, förvirrande och i värsta fall farligt. Sedan 2020 har forskare på VTI arbetat med ett projekt finansierat av Trafikverket, med syftet att göra cyklingen säkrare och mer framkomlig i samband med vägarbeten. I detta webbinarium ges ett smakprov på resultaten från projektet. På Forum Vätternrundan den 14 juni tog vi diskussionen vidare.

För att få kunskap om hur tillfälliga trafikanordningar bäst ska dimensioneras och utformas för cyklister har bland annat simulerade cykelkrascher genomförts i VTI:s krocksäkerhetslaboratorium. Dessutom har framkomlighet, hastighetssänkande åtgärder samt synbarhet och placering av skyltar och vägmärken studerats i verklig miljö och på VTI:s cykeltestbana i Linköping. Det här är ett område där medvetenheten börjar öka, men där det återstår mycket att förbättra. Moderator för dagen var Jones Karlström, biträdande föreståndare för Cykelcentrum | VTI, och medverkade gjorde bland annat Anna Niska, föreståndare för Cykelcentrum och forskningsledare på VTI.

19mars-cykelcentrum-vti

SEMINARIEVÄRDAR

ARRANGÖR