Forum Vätternrundan

Forum Vätternrundan 2024 – Sveriges viktigaste mötesplats för cykling

SEMINARIUM (HYBRID)

Forum Vätternrundan genomfördes den 14 juni i Motala, en branschdag för dig som är intresserad av cykling, folkhälsa och hållbarhet. Årets tema var "Cykling i ett samhällsperspektiv". Vi knöt ihop den viktigaste forskningen med näringsliv, politik och idrott. I programmet lyfte vi också fram de goda exemplen som inspirerade och vägledde.

Foto: David Lagerlöf
Foto: David Lagerlöf

Årets inledningstalare och moderator: Ari Riabacke

Det var en person som lättsamt vandrade mellan forskarvärldens upptäckter och affärsvärldens utmaningar som guidade åhörarna genom seminariet under Forum Vätternrundan i Motala den 14 juni. Han heter Ari Riabacke och är besluts- & ledarskapsexpert. Ari har doktorerat i risk- och beslutsanalys, är i grunden ekonom med inriktning på organisation och ledarskap, och han inledde med att tala på temat ”Allt ledarskap börjar med oss själva”. Vid sin sida under dagen hade han expertkommentatorn Daniel Breece från Cykelmagasinet (och tidigare Bicycling Sverige).

Några av personerna på Forum Vätternrundan 2024

Anna Niska, forskningsledare, Cykelcentrum | VTI
Anna Niska, forskningsledare, Cykelcentrum | VTI
Daniel Breece, Cykelmagasinet
Daniel Breece, Cykelmagasinet
Susanne Andersson, vd, Visit Sweden
Susanne Andersson, vd, Visit Sweden
Oskar Svärd, Vasaloppsvinnare, VM-guldmedaljör i multisport och verksam inom Försvarsmakten
Oskar Svärd, Vasaloppsvinnare, VM-guldmedaljör i multisport och verksam inom Försvarsmakten
Helena Stigson, forskningsansvarig, Folksam
Helena Stigson, forskningsansvarig, Folksam
Pino Roscigno, Commercial & Brand Director, Stadium
Pino Roscigno, Commercial & Brand Director, Stadium
Vilda Forsén, motionär och influencer
Vilda Forsén, motionär och influencer
Daniel Mäkinen, ordförande Cykelbranschen & vd Monark Exercise
Daniel Mäkinen, ordförande Cykelbranschen & vd Monark Exercise

Seminarieprogram 14 juni

Tid
09:00 – 10:00 REGISTRERING & KAFFE/THE MED SMÖRGÅS
10:00 – 10:20 Mycket vunnet med rätt beslut – så här bär du dig åt
I oroliga tider ökar betydelsen av varje enskilt beslut både för individer och organisationer. Det kan gälla en elitidrottsman, ett företag eller en nation. Då är det bra att kunna värdera risker, se möjligheter där andra ser problem och våga fast man inte är säker. Här berättar en civilekonom och filosofie doktor i risk- och beslutsanals om sin syn på ledarskap och beslutsfattande. Ett av hans egna viktigaste beslut? Att börja cykla!

Inledning: Ari Riabacke, mentor, rådgivare och talare.
10:20 – 10:45 Fler i rörelse för ett mer hållbart samhälle - hur går det till?
Vi är ständigt uppkopplade i såväl arbetsliv som privat. Många upplever stress och tyvärr verkar den psykiska ohälsan bland unga vara omfattande. I det sammanhanget har fysisk rörelse en mycket viktig roll att spela i samhället. Det finns en stor potential i att öka intresset för att träna - men också när det gäller att öka inslaget av vardagsmotion genom att exempelvis få fler att cykla till arbetet. Vad säger forskningen om samspelet mellan samhällsplanering och cykling? Vad kan cykling och motion betyda för integrationen? På vilket sätt kan arbetsgivare bidra till utvecklingen?

Panelsamtal: Anna Niska, forskningsledare, Cykelcentrum | VTI. Pino Roscigno, Commercial & Brand Director, Stadium. Daniel Mäkinen, ordförande Cykelbranschen & vd Monark Exercise.
10:45 – 11:05 Forskning för säkrare cykling under Vätternrundan - kunskapsläge och framtida tillämpning
Ett nytt forskningsprojekt kommer att fokusera på vissa olycksdrabbade delar att motionsloppet Vätternrundans bansträckning för att undersöka hur säkerheten för cyklister kan höjas. I nästa steg kommer resultaten att kunna appliceras på all typ av cykling för att höja säkerheten för cyklister i trafiken samt för att utveckla fordonssystem för att detektera oskyddade trafikanter. Här samtalar representanter för projektet om mål och tillvägagångssätt.

Panelsamtal: Helena Stigson, forskningsansvarig, Folksam. Anna Öhrström, Vätternrundan samt förbundskapten Gravel.
11:05 – 11:20 PAUS
11:20 – 12:00 BREAKOUT I: Vilka politiska visioner finns det angående cykling?
Cyklingen är ett samhällsfenomen som växer i betydelse. Här får vi veta mer om vilka de politiska visionerna är när det gäller cykling. Både på lokal nivå och på riksnivå. EU:s historiska cykeldeklaration är den första antagna EU-cykelpolicyn någonsin - men vad innebär den för infrastrukturen, folkhälsan och för alla gruppers tillgång till aktivitet och tillgänglighet? Finns det skillnader mellan partierna? Är kommunpolitiker mer engagerade än rikspolitiker?

Lauha Fried, policyansvarig, Cycling Industries Europe (videolänk). Johan Andersson (S), Försvarsutskottet Linus Lakso (MP), Trafikutskottet. Magnus Oscarsson (KD), Trafikutskottet. Mark Henriksson (M), Kommunstyrelsens ordförande i Motala. Samuel Williams, verksamhetsledare, Svenska Cykelstäder. Moderator är Daniel Breece, Cykelmagasinet.

BREAKOUT II: Cykling som möjliggörare
Med hjälp av anpassade cyklar kan personer med olika typer av funktionsnedsättningar få möjlighet att transportera sig, cykla på semestern och delta i tävlingar. Några av de potentiella effekterna är förbättrad hälsa, ett rikare socialt utbyte och den speciella frihetskänsla som cykling ger. Vilka satsningar behövs? Vad fungerar idag? Hur tänker representanter för friluftsliv och turism? Här ger experter sin syn på cykeln som möjliggörare.

Jonna Nyberg, forskare, VTI. Michael Andersson, tävlingskommissarie paracykel, Svenska Cykelförbundet. Karin Nybrolin, affärsutvecklare, Idre Fjäll. Thommy Lindholm, trafik- & mobilitetsstrateg, Motala kommun. Moderator är Magnus Larsson, senior utredare, Cykelcentrum | VTI.
12:00 – 13:00 LUNCH
13:00 – 13:30 Hur ska vi tackla en stillasittande livsstil bland unga?
Mycket skärmtid riskerar inte enbart att leda till en stillasittande livsstil utan kan även bidra till upplevd stress om inte dopaminkickarna upprätthålls. Problemet får inte enbart konsekvenser på individuell nivå. Samhället får i förlängningen ett ökat problem med ohälsa. Här diskuterar en ung träningsintresserad influencer med en elitidrottsman och trefaldig Vasaloppsvinnare hur man kan få unga att känna ökad lust för mer fysisk träning.

Panelsamtal: Vilda Forsén, motionär och influencer. Oskar Svärd, trefaldig Vasaloppsvinnare, två VM-guld i multisport och idag verksam inom Försvarsmakten.
13:30 – 14:00 Svenska Cykelstäders cykelplaneringspris 2024
När det är tuffare ekonomiska tider är det viktigare än någonsin att lyfta fram de goda exemplen. Satsningar som burit frukt, kreativa grepp och inspirerande nytänkande. Här får vi ta del av tre inspirerande exempel från nomineringarna till Svenska Cykelstäders Cykelplaneringspris 2024. Vinnaren koras på plats och vi avslutar med prisutdelning!

Deltagare: Nominerade till Svenska Cykelstäders cykelplaneringspris 2024. Samuel Williams, verksamhetsledare, Svenska Cykelstäder.

Nominerade till Svenska Cykelstäders cykelplaneringspris 2024: Kattegattleden, Sydkustleden, Sydostleden (Lina Jönsson, Region Skåne). Cykelgaraget Kronprinsen i Malmö (Christoffer Gerking & Mattias Sjöholm, Heimstaden). Cykellek Varberga (Anna Maria Hellner, ÖrebroBostäder AB & Veronica Hejdelind, HellemarHejdelind).
14:00 – 14:15 PAUS
14:15 – 14:45 Vad är status när det gäller motionslopp på cykel?
Under några år har läget när det gäller regler för motionslopp och deras tillämpning varit oklart. Till och med SM har fått ställa in. Hur påverkas idrottsrörelsen och ideella krafter av regelverket? Vilka effekter har man sett hittills? Vad innebär det för besöksnäringen? Här går en panel med detaljkunskaper igenom nuläget och vad som gäller för att försöka skapa samförstånd och goda förutsättningar.

Panelsamtal: Oskar Sundblad, vd, Vätternrundan. Ylva Thörn, ordförande, RF-SISU Östergötland. Daniel Tidstrand, projektledare Event, Destination Jönköping. Sandra Hagstrand, enhetschef Trafikmiljö, Trafikverket. Göran Engström, trafikingenjör, Trafikverket.
14:45 – 15:15 Cykling och vägarbeten – så ökar man säkerheten
Sedan 2020 har forskare på VTI arbetat med ett projekt finansierat av Trafikverket med syftet att göra cyklingen säkrare och mer framkomlig i samband med vägarbeten. Ett viktigt moment i arbetet har varit simulerade cykelkrascher som genomförts i VTI:s krocksäkerhetslaboratorium. Vidare har framkomlighet, hastighetssänkande åtgärder samt synbarhet och placering av skyltar och vägmärken studerats i verklig miljö och på VTI:s cykeltestbana i Linköping. Här berättar några av forskarna mer om forskningen och resultatet hittills.

Panelsamtal: Anna Niska, forskningsledare, Cykelcentrum | VTI. Ulf Rosander, konsult och utbildare inom trafiksäkerhet med inriktning mot vägarbeten.
15:15 – 15:45 Friluftsliv och en ljusare framtid - en hållbar formel?
Den alldeles speciella känslan. Hälsofördelar, tävlingslust, förmågan att tillgängliggöra natur och kultur. Cyklingen har många attribut som skapar utvecklingsmöjligheter inför framtiden. Men vad betyder den rent konkret för arbetstillfällen, en hållbar omställning och ekonomiska effekter på nationell, regional och lokal nivå? Här tar vi hjälp av en speciellt utvald panel med stor kunskap för att få ett övergripande utvecklingsperspektiv och lära av andras erfarenheter.

Panelsamtal: Susanne Andersson, vd, Visit Sweden. Nicklas Helander, vd, Tillväxt Motala. Ulrika Carlsson, senior projektledare, RSD.
15:45 Dagen avslutas. Vad tar vi med oss till nästa år?

SEMINARIEVÄRDAR

ARRANGÖR