Forum Vätternrundan

Landsväg och cykelturism - är det verkligen raka spåret?

HYBRIDMÖTE

Ser man till landsvägscykling i strikt mening är det en stor global sport med tusentals utövare som finns över nästan hela Sverige. De tränar och tävlar regelbundet och tycker om variation. I en utvidgad betydelse kan man se landsvägscyklister som ”vanliga” cyklister som gärna cyklar på jämnt underlag som asfalt när de turistar i Sverige. De kan tänka sig att cykla på vägar med biltrafik och inne i städer. Med detta som utgångspunkt finns det en betydande utvecklingspotential. Landsvägscykling och turism har inte riktigt setts som en stor möjlighet i Sverige på samma sätt som i södra Europa med Mallorca som ett tydligt exempel.

På den här specialkonferensen ser vi närmare på de möjligheter och hinder som finns för att utveckla kombinationen. Vätternrundan är världens största motionscykellopp sett till antal deltagare. Det finns många andra arrangemang där större grupper samlas på olika orter. Hur kan turismen utvecklas kring dessa event? Kan man använda kompetensen inom landsvägscyklingen för att ”öppna upp” vackra delar av Sverige för mindre vältränade men entusiastiska cyklister som gärna tar sig längsmed landsvägarna från stad till stad? Möjligen inget för de allra yngsta eller äldsta, men för en betydande målgrupp däremellan.

SEMINARIEVÄRD

ARRANGÖR