Forum Vätternrundan 2023

Cyklingens roll för Europas omställning

HYBRIDMÖTE

Hur kan cykling i Sverige skapa nya gröna arbetstillfällen i linje med EUs gröna giv? Vad behövs för att locka fram cyklingens fulla potential? Nationellt kunskapscentrum om cykling bjuder samma dag som starten av Vätternrundan in till ett angeläget samtal med en nationell och europeisk utblick.

Lyssna in samtalet på distans eller kom och var med på plats i Motala och upplev årets folkhälsofest tillsammans.

Datum: 2023-06-16
Plats: Business Point, Motala Folkets hus. Delta på plats (heldag) eller via länk (förmiddag).
Seminarievärd: Cykelcentrum | VTI
Arrangör: Vätternrundan i samarbete med Motala kommun, Region Östergötland och Cykelcentrum | VTI.
Ta del av seminariet: Seminariet sänds live här på Forum Vätternrundans webbplats, välkommen att delta!

Möt personerna

Inledningstalare är Belgiens mobilitetsminister Mr Georges Gilkinet.
Georges Gilkinet är den drivande ministern bakom den Europeiska Cykeldeklarationen. Som Belgiens mobilitetsminister, tillika vice statsminister, ansvarar han för det nationella järnvägsbolaget och har gjort sig känd som en drivande kraft för att placera cyklingens förutsättningar på den internationella politiska agendan. Georges Gilkinet är partiledare för ett grönt politiskt parti och har studerat journalistik vid Journalisthögskolan i Bryssel.

Värd är Tomas Svensson, generaldirektör Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.
VTI bedriver forskning inom vägar och transporter och är sedan 2018 värd för Cykelcentrum. Institutet verkar för att de transportpolitiska målen ska uppnås. Tomas har arbetat på VTI sedan 90 – talet och själv doktorerat inom nationalekonomi och forskat om bland annat logistikkedjor.

Moderator är Jones Karlström, biträdande föreståndare, Cykelcentrum VTI.
Jones har lång erfarenhet av arbete med cykelfrågor både som väghållare och inom forskningen i sin roll som biträdande föreståndare för det nationella kunskapscentrumet Cykelcentrum.

I panelen möter vi högaktuella aktörer från forskning, näringsliv och ideell sektor.

Först ut för att kommentera Belgiens minister och rama in samtalet är Tony Grimaldi, (Ordförande CIE, VD Cycleurope).
Branschorganisation CIE har arbetat för att EU ska anta mål om fördubbling av antalet cyklade kilometer till 2030. Enligt CIE beräknas två miljoner nya gröna jobb kunna skapas i Europa inom företrädesvis turism och logistik.

De andra panelisterna är Anna Niska (Föreståndare Cykelcentrum, forskningsledare VTI).
Cykelcentrum är en plattform för samverkan för forskning och kunskapsspridning om cykling och är en av initiativtagarna till det europeiska nätverket Cycling Knowledge Europe. Anna har en lång karriär inom cykelforskning och har doktorerat inom området vinterdrift för cykelvägar. Som forskningsledare har hon haft en tongivande roll i flertalet regeringsuppdrag.

Susanne Andersson (VD Visit Sweden).
Svenska statens marknadsföringsbolag för turistlandet Sverige har som mål att Sverige ska ses som världens mest attraktiva resmål–genom att leda mot ett mer medvetet resande. Bolaget delar kunskap till svenska turism-och besöksnäringen och fokuserar på resenärer som efterfrågar mer hållbara alternativ.

Henk Swarttouw (Ordförande European Cyclists’ Federation).
Paraplyorganisation med kansli i Bryssel som är Cykelfrämjandets europeiska motsvarighet. Verkar ständigt för mer och bättre cykling i hela Europa genom lagstiftning, investeringar och andra initiativ. Har i Sverige arbetat för att få till en samordning av nationella och Europeiska turismcykelleder.

Helena Stigson (Forskningsansvarig Folksam).
Försäkringsbolaget Folksam har forskat om trafiksäkerhet i över 30 år och vill vara ledande inom hållbarhet. Helena har bland annat deltagit i cykelstudier om olyckor bland barn, fordons-och vägåtgärder för att minska olyckor och sjukfrånvaro efter krock.

Nils Paul (Expert Infrastruktur Svenskt Näringsliv).
Infrastrukturen påverkar företag och Svenskt Näringsliv arbetar med infrastruktur som berör alla trafikslag med företagsklimat och konkurrenskraft i fokus. Organisationen lägger mycket vikt vid investering och finansiering av infrastruktur, men även klimat-och miljöfrågor kopplat till transporter och nationell plan.

Roger Altsäter (VD Göta kanalbolag, styrelseordförande Vätternrundan).
Den nationella turismcykelleden Göta kanal har miljoner besökare som årligen bidrar till 650 landsbygdsjobb i 7 kommuner. Sveriges största cykelevenemang Vätternrundan har 4000 funktionärer och 36 000 deltagare spenderar tillsammans 100 miljoner kronor på plats i Motala och 680 miljoner kronor årligen på cykelrelaterade produkter.

I en efterföljande kortare session gästar Samuel Williams, verksamhetsledare för Svenska Cykelstäder och nationellt folkvalda representanter ur riksdagens Cykelnätverk:
Oskar Svärd (M) Valkrets Örebro län, ledamot i Trafikutskottet
Daniel Helldén (MP) Valkrets Stockholms kommun, ledamot i Trafikutskottet
Patrik Jönsson (SD) Valkrets Västra Götalands läns södra
Inga Lill Sjöblom (S) Valkrets Uppsala län.

Preliminärt program, Cyklingens roll för Europas omställning

Tid
09:00 - 09:55 FRUKOST
10:00 - 10:45 Livesänt panelsamtal om cyklingens roll för Europas omställning
Generaldirektören för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Tomas Svensson hälsar välkomna.

Cykeltrafiken tar plats! Belgiens syn på mobilitet i ett ambitiöst Europa (på engelska)
Inspirerande inledningstal på engelska framfört av Belgiens fransktalande mobilitetsminister och vice statsminister Mr. Georges Gilkinet.

2 miljoner nya cykeljobb! Cykelindustrins förutsättningar med en Europeisk utblick
Inramningsanförande inför panelsamtal. Tony Grimaldi ordförande för branschorganisationen Cycling Industries Europe och VD för företaget Cycleurope.
10:45 – 11:00 PAUS
11:00 – 11:55 Panelsamtal
Live på scen samtalar en panel bestående av Tony Grimaldi (Cycling Industries Europe, Cycleurope), Anna Niska (Cycling Knowledge Europe, Cykelcentrum), Susanne Andersson (Visit Sweden), Henk Swarttouw (European Cyclists’ Federation), Helena Stigson (Folksam), Nils Paul (Svenskt Näringsliv), Roger Altsäter (Göta kanalbolag, Vätternrundan).
Samtalet modereras av biträdande föreståndare för Cykelcentrum Jones Karlström.
11:55 – 12:00 MIKROPAUS OCH BYTE AV SCEN
12:00 – 12:25 Uppföljande frågor till Svenska Cykelstäder och representanter från riksdagens cykelnätverk.
12:25 – 12:30 Generaldirektören för VTI Tomas Svensson rundar av sessionen.
12:30 – 13:00 Webbinarium avslutas
Tid för media och fotografering (på plats i Motala)
13:00 – 14:00 PAUS
14:00 – 16:00 Session på plats med lokalt och regionalt fokus, i regi av Motala kommun & Vätternrundan
(Se komplett program nedan)

Preliminärt program, Cyklingens roll för Östergötlands omställning

Målgrupp, eftermiddagen: Lokala, regionala och nationella förtroendevalda och tjänstepersoner, East Sweden Business, Region, Tillväxt Motala samt ansvariga för evenemang och branschseminarier under Forum Vätternrundan.

Lokal, eftermiddagen: Filmsalen i Göta kanalbolags huvudkontor i hamnen Motala – Platensgatan 12.

Tid
14:00 – 14:15 Välkomna till framtidens Motala
Talare: Kommunstyrelsens ordförande Mark Henriksson.
14:15 – 14:30 Presentation av Cykelveckan och Forum Vätternrundan
Talare: Vätternrundans VD Oskar Sundblad.
14:30 – 14:45 Hur kan Svenska cykelstäder bidra till att stärka cyklingens roll i samhällsutvecklingen?
Talare: Verksamhetsledare Samuel Williams.
14:45 – 15:00 FIKA
15:00 – 16:00 Panelsamtal på tema cyklingens roll i Östergötlands omställning och Cykelveckan i Motala som regional och nationell angelägenhet!
Live på scen samtalar en panel bestående av Carl Fredrik Graf, landshövding, Simon Helmér, VD Östsvenska Handelskammaren, regionutvecklingsdirektör Richard Widén, Region Östergötland, VD Göta kanalbolag Roger Altsäter, Daniel Helldén (MP) Oskar Svärd (M) Patrik Jönsson (SD) Lili André (KD).
Moderator: Jan Holmberg, utvecklingschef Motala kommun.

SEMINARIEVÄRD

ARRANGÖR