Forum Vätternrundan

Cykellogistikens möjligheter och utmaningar

FYSISKT MÖTE

Den här dagen riktar sig till dig som tillverkar, köper, använder eller planerar att använda lastcyklar i din verksamhet eller till dig som planerar framtidens stadsmiljö med lastcyklar. Branschträffen arrangeras av Cykelbranschen i samarbete med Motala kommun, Vätternrundan och Cykelcentrum | VTI. Under en heldag får du ta del av matnyttig information och ges möjlighet till kvalitativt utbyte med nyckelpersoner från cykel-, distribution-, omsorg- och hantverkbranscherna samt politiken.

Datum: 2023-06-13
Plats: Business Point, Motala Folkets hus.
Seminarievärd: Cykelbranschen.
Arrangör: Vätternrundan i samarbete med Motala kommun, Region Östergötland och Cykelcentrum | VTI.
Deltagarbiljett: 495 kr/person. Vid ej anmäld frå
Anmälan: Är stängd.

SEMINARIEVÄRD

ARRANGÖR