Forum Vätternrundan 2023

Branschmöte för minskade cykelstölder

HYBRIDMÖTE

Över 60 000 cyklar anmäls stulna varje år och antalet elcykelstölder fortsätter att öka. Bara under 2021 betalade försäkringsbolagen ut 250 000 000 kronor i premier. Dessutom hämmar rädslan för att få sin cykel stulen, den dagliga transportanvändningen. Hela 40 procent uppger i en undersökning att de lämnar cykeln hemma av samma anledning. Med gemensamma krafttag, fler cykelparkeringar, säkrare fastlåsning, och nya innovationer, kan vi bryta trenden.

Branschrådet för minskade cykelstölder och bättre cykelparkering bjuder in till ett nationellt webbinarium, för att sprida kunskap och dra upp en riktning för fortsatt arbete. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med cykling, cykelstölder och/eller cykelparkering.

Datum: 2023-06-14
Plats: Business Point, Motala Folkets hus. Delta på plats eller via länk.
Seminarievärd: Branschrådet för minskade cykelstölder (SSF Stöldskyddsföreningen, Cykelcentrum | VTI, Polisen UC Syd, Folksam, If, Länsförsäkringar Östergötland och Trygg-Hansa).
Arrangör: Vätternrundan i samarbete med Motala kommun, Region Östergötland och Cykelcentrum | VTI.
Anmälan: Vill du delta i arbetsgrupperna på plats i Motala? Eller vill du delta i webbinariet? Anmäl dig via knappen nedan senast den 10 juni 2023.

Preliminärt program

Tid
09:30 - 10:00 Samling i Branschrådets arbetsgrupper
10:00 – 12:00 Webinarium
  • Lina Nilsson Stöldskyddsföreningen och ledare av Branschrådet hälsar välkommen och berättar vad som har hänt sedan bildandet av branschrådet 2022. Damir Celebic från Polisen/BRÅ ger en uppdaterad bild av nuläget.
  • Hur påverkar stöldrisken viljan att cykla? Johan Egeskog och Magnus Karemyr, Cykelcentrum | VTI presenterar intressanta fynd från ett kunskapshöjande forskningsprojekt.
  • Helena Hellsten Länsförsäkringar och Erika Olsson Folksam, presenterar branschrådets fokusområden och arbete för kommande två år.
  • Vinnarna i Motala Kommuns digital klasskamp mot cykelstölder presenterar sina bidrag tillsammans med Josefin Arvidsson, Polisen Motala).
  • Avslutning med möjlighet att ställa frågor.
12:00 - 13:00 ENKLARE LUNCH SERVERAS
13:00 – 15:00 Branschrådets arbetsgrupper fortsätter sitt arbete
15:00 - 16:00 Studiebesök på Platens nybyggda cykelparkering i flerbostadshus

SEMINARIEVÄRD

forum-partner-branschradet

ARRANGÖR