Forum Vätternrundan

Barnens rätt till rörelse

WEBBINARIUM

Stillasittandet gör svenska barn sjuka. Har du makt att påverka något barns resvanor i vardagen? Är du själv förälder, föreningsaktiv eller i ditt yrke verksam inom skola, vård, samhällsplanering eller gatuförvaltning och vill bli medveten om hur barns möjligheter till rörelsefrihet påverkas? Den här dagen berättar högaktuella aktörer inom forskning, kommun, region samt ideell sektor om insatser som pågår och gör skillnad - här och nu. Varmt välkommen till ett webbinarium om barnens rätt till rörelse.

Datum: 2023-06-12
Plats: Business Point, Motala Folkets hus. Delta via länk.
Seminarievärd: Cykelcentrum | VTI, Svenska Cykelstäder och Region Östergötland.
Arrangör: Vätternrundan i samarbete med Motala kommun, Region Östergötland och Cykelcentrum | VTI.

SEMINARIEVÄRD

forum-partner-cykelcentrum+cykelstader+region

ARRANGÖR