Forum Vätternrundan 2023

Barnens rätt till rörelse

WEBBINARIUM

Stillasittandet gör svenska barn sjuka. Har du makt att påverka något barns resvanor i vardagen? Är du själv förälder, föreningsaktiv eller i ditt yrke verksam inom skola, vård, samhällsplanering eller gatuförvaltning och vill bli medveten om hur barns möjligheter till rörelsefrihet påverkas? Den här dagen berättar högaktuella aktörer inom forskning, kommun, region samt ideell sektor om insatser som pågår och gör skillnad - här och nu. Varmt välkommen till ett webbinarium om barnens rätt till rörelse.

Datum: 2023-06-12
Plats: Business Point, Motala Folkets hus. Delta via länk.
Seminarievärd: Cykelcentrum | VTI, Svenska Cykelstäder och Region Östergötland.
Arrangör: Vätternrundan i samarbete med Motala kommun, Region Östergötland och Cykelcentrum | VTI.

Preliminärt program

Tid
13:00 – 13:50 Barnens rätt till rörelse – introduktion
Malin Henriksson, forskare inom mobilitet och rättvisa vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.
Föräldrar som möjliggörare
Nya rekommendationer och senaste forskningsrön om aktiva skolresor, utifrån barnens perspektiv. Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.
Konsekvensanalyser om barn inom samhällsplanering
Exempel från rekommendation för aktiva resor. Potentialen för barns hälsa genom aktiva resor i förslag till nationella mål om cykling. Malin Henriksson, VTI.
13:50 – 14:00 AKTIVERANDE PAUS
14:00 – 15:00 Morgondagens cykelvänliga skolor. Se hit och kom igång!
Samuel Williams, verksamhetsledare för Svenska Cykelstäder berättar om möjligheterna med konceptet Cykelvänlig skola.
En hel region i rörelse
Pågående strategiskt folkhälsoarbete ”Sätt Östergötland i rörelse”, hur kan en region skapa incitament att gå från ord till handling? Elin Glad, hälsoprocessledare på Region Östergötland
Aktiv transport - en av flera viktiga investeringar för framtiden
Det samhällsbaserade programmet Pep kommun (pilotprojekt) där bland annat aktiv transport ska bidra till en långsiktigt hållbar strategi. Matti Leijon, Generation Pep som verkar för att alla barn och unga ska vilja och ha möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Minivättern & Skoj med Hoj - upplevelser för barn, på plats i Motala

Cykelveckan (9-12 juni samt den 15-17 juni) bjuder på flera barnaktiviteter 10-17.00 varje dag, i Stadsparken i Motala. Testa cykelteknikbanan, hinderbanan, parasportaktiviteter och mycket annat. Den 12 juni blir det extra fokus på de yngsta barnen med aktiviteten "Skoj med Hoj" som är kunskaps- och aktivitetsbaserade stationer. Dagens avslutas med det uppskattade cykelloppet Minivättern för de yngsta deltagarna. En bra och fungerande cykel/balanscykel samt en godkänd cykelhjälm är krav för att få delta i loppet. Anmälan görs på plats på evenemangsområdet vid Nummer-lappstältet. Deltagaravgiften är 150 SEK och betalning görs med kort eller Swish. Första start (korta banan) klockan 17.30. Det finns två banor – en på 1 km och en lite längre bana på 2,7 km. Här kan du läsa mer.

SEMINARIEVÄRD

forum-partner-cykelcentrum+cykelstader+region

ARRANGÖR