Forum Vätternrundan

Forum Vätternrundan – samlingspunkten för cykelfrågor

Ända sedan Sten-Otto Liljedahl cyklade sin jungfrufärd runt Vättern 1966 har folkhälsomålet varit en tydlig ledstjärna för Vätternrundans arbete. Engagemanget hos organisationen, klubbar, föreningar och samarbetspartners har formerats med tidens vingslag. Forum Vätternrundan är samlingsnamnet för gemenskapen och folkhälsoengagemanget. I en samtid där vi står inför flera stora kriser samtidigt, är det viktigare än någonsin att vi sprider kunskap och lyssnar, men framförallt vågar tänka om och ta nya grepp. Genom att låta folkhälsan vara ledstjärnan i alla beslut, med cykeln och rörelse i vardagen som medel, har vi kommit en bra bit på vägen. Tillsammans skapar vi en tillgänglig och sund plats, att leva, vistas och verka på.

Vätternrundan, Motala kommun, Region Östergötland, Cykelcentrum | VTI och samarbetspartners arrangerade i samband med Cykelveckan 2023 flera branschseminarier, baserad på relevant forskning och aktuella frågor kopplat till cykling. Här nedan kan du ta del av innehållet.

Barnens rätt till rörelse

I samband med Minivättern och Skoj med hoj så hade vi fokus på barn och unga. Detta seminarium riktar sig till dig som arbetar med barn och unga samt aktiva transporter. Målet med dagen var att förbättra förutsättningarna till en meningsfull vardag med rörelseglädje, gemenskap och cykelsäkerhet i fokus, för alla barn och unga. Tema för årets program var aktiv transport till och från skolan.

Cykellogistikens möjligheter och utmaningar

Hela 50% av dagens lastbils- och skåpbilsleveranser skulle kunna ersättas med cykeltransport. Men vad krävs för en omställning och är det lönsamt? Ta del av kunskap och erfarenheter från cykel-, distribution-, omsorg-och hantverkbranscherna samt politiken. Detta seminarium riktar sig till dig som tillverkar, köper, använder eller planerar att använda lastcyklar i din verksamhet eller till dig som planerar framtidens stadsmiljö med lastcyklar.

Branschmöte för minskade cykelstölder

Över 60 000 cyklar anmäls stulna varje år och antalet elcykelstölder fortsätter att öka. Med gemensamma krafttag, fler cykelparkeringar, säkrare fastlåsning, och nya innovationer, kan vi bryta trenden. Branschrådet för minskade cykelstölder delar kunskap och drar tillsammans med partners upp riktlinjer för fortsatt arbete. Detta seminarium riktar sig till dig som arbetar med cykling, cykelstölder och/eller cykelparkering.

Landsväg och cykelturism - är det verkligen raka spåret?

Kan man använda kompetensen inom landsvägscyklingen för att ”öppna upp” vackra delar av Sverige för mindre vältränade men entusiastiska cyklister som gärna tar sig längsmed landsvägarna från stad till stad? Det här var en ny och unik konferens som belyser möjligheterna och utmaningarna. I programmet gick vi in på det som gör landsvägscykling attraktivt och hur turism kopplad till svensk landsvägscykling kan utvecklas. Detta seminarium riktar sig till dig som är verksam inom den lokala cykelklubben, kommun, destination och turism eller arrangerar motionslopp.

Cyklingens roll för Europas omställning

I samband med Vätternrundan 2023 arrangerades ett panelsamtal på europeisk och nationell nivå för att prata om potentialen och behov av cykeln som transportslag för ett grönare samhälle och fler arbetstillfällen. Det nationella kunskapscentrumet Cykelcentrum ledde samtalet för att lyfta cyklingens roll i transportsektorn och vilka insatser som kommer att krävas.

BRANSCHSEMINARIERNA ARRANGERAS AV