Forum Vätternrundan

Forum Vätternrundan – samlingspunkten för cykelfrågor

Ända sedan Sten-Otto Liljedahl cyklade sin jungfrufärd runt Vättern 1966 har folkhälsomålet varit en tydlig ledstjärna för Vätternrundans arbete. Engagemanget hos organisationen, klubbar, föreningar och samarbetspartners har formerats med tidens vingslag. Forum Vätternrundan är samlingsnamnet för gemenskapen och folkhälsoengagemanget. I en samtid där vi står inför flera stora kriser samtidigt, är det viktigare än någonsin att vi sprider kunskap och lyssnar, men framförallt vågar tänka om och ta nya grepp. Genom att låta folkhälsan vara ledstjärnan i alla beslut, med cykeln och rörelse i vardagen som medel, har vi kommit en bra bit på vägen. Tillsammans skapar vi en tillgänglig och sund plats, att leva, vistas och verka på.

Här nedan hittar du årets nedslag, men också en tillbakablick på innehållet från Forum Vätternrundan 2023.

branschseminarium_2024

Cykling i ett samhällsperspektiv

SEMINARIUM (HYBRID), 2024-06-14
Forum Vätternrundan i Motala arrangerades av Vätternrundan och Motala kommun med Cykelcentrum | VTI, Sweden by Bike och Cykelbranschen som seminarievärdar. Seminariet – med kunskapsspridning mellan forskning, idrottsrörelse, politik och näringsliv som främsta syfte – hölls samma dag som starten för den 59:e Vätternrundan.

branschseminarium_18-4-alt

Cykelbarhet! Vill du vinna SM i cykelplanering?

WEBBINARIUM, 2024-04-18
Om du är intresserad av cyklingens roll i den fysiska miljön är det här ett webbinarium du inte får missa! Svenska Cykelstäder vill hylla goda cykelinsatser och bjuder in till nominering av bidrag till Svenska Cykelstäders cykelplaneringspris 2024!

branschseminarium_19-3-alt

Utmärkt! För cyklisters säkerhet och framkomlighet i byggskedet

WEBBINARIUM, 2024-03-19
Cykling i anslutning till vägarbeten kan vara utmanande, förvirrande och i värsta fall farligt. Sedan 2020 har forskare på VTI arbetat med ett projekt finansierat av Trafikverket, med syftet att göra cyklingen säkrare och mer framkomlig i samband med vägarbeten. I detta webbinarium ges ett smakprov på resultaten från projektet.

Fotocred: Mostphotos, Anna Grigorjeva
Fotocred: Mostphotos, Anna Grigorjeva

Cykling i ett samhällsperspektiv – vilka är de aktuella frågorna?

WEBBINARIUM, 2024-02-07
I en tid av för mycket skärmtid och stillasittande kan cykling göra mycket för folkhälsan. Inte enbart den fysiska, utan det kan ha en väldigt god effekt även när det gäller psykisk hälsa. Samtidigt gäller det naturligtvis att ha balans i sin satsning på idrotten. Vi diskuterar också trafiksäkerhet, laddning av batterier till elcyklar och att förebygga cykelstölder.

Ta del av innehållet från Forum Vätternrundan 2023

I samband med Cykelveckan 2023 arrangerade Vätternrundan, Motala kommun, Region Östergötland, Cykelcentrum | VTI och samarbetspartners flera branschseminarier, baserade på relevant forskning och aktuella frågor kopplat till cykling. Här nedan kan du ta del av innehållet i efterhand.

Barnens rätt till rörelse

I samband med Minivättern och Skoj med hoj så hade vi fokus på barn och unga. Detta seminarium riktar sig till dig som arbetar med barn och unga samt aktiva transporter. Målet med dagen var att förbättra förutsättningarna till en meningsfull vardag med rörelseglädje, gemenskap och cykelsäkerhet i fokus, för alla barn och unga. Tema för årets program var aktiv transport till och från skolan.

Cykellogistikens möjligheter och utmaningar

Hela 50% av dagens lastbils- och skåpbilsleveranser skulle kunna ersättas med cykeltransport. Men vad krävs för en omställning och är det lönsamt? Ta del av kunskap och erfarenheter från cykel-, distribution-, omsorg-och hantverkbranscherna samt politiken. Detta seminarium riktar sig till dig som tillverkar, köper, använder eller planerar att använda lastcyklar i din verksamhet eller till dig som planerar framtidens stadsmiljö med lastcyklar.

Branschmöte för minskade cykelstölder

Över 60 000 cyklar anmäls stulna varje år och antalet elcykelstölder fortsätter att öka. Med gemensamma krafttag, fler cykelparkeringar, säkrare fastlåsning, och nya innovationer, kan vi bryta trenden. Branschrådet för minskade cykelstölder delar kunskap och drar tillsammans med partners upp riktlinjer för fortsatt arbete. Detta seminarium riktar sig till dig som arbetar med cykling, cykelstölder och/eller cykelparkering.

Landsväg och cykelturism - är det verkligen raka spåret?

Kan man använda kompetensen inom landsvägscyklingen för att ”öppna upp” vackra delar av Sverige för mindre vältränade men entusiastiska cyklister som gärna tar sig längsmed landsvägarna från stad till stad? Det här var en ny och unik konferens som belyser möjligheterna och utmaningarna. I programmet gick vi in på det som gör landsvägscykling attraktivt och hur turism kopplad till svensk landsvägscykling kan utvecklas. Detta seminarium riktar sig till dig som är verksam inom den lokala cykelklubben, kommun, destination och turism eller arrangerar motionslopp.

Cyklingens roll för Europas omställning

I samband med Vätternrundan 2023 arrangerades ett panelsamtal på europeisk och nationell nivå för att prata om potentialen och behov av cykeln som transportslag för ett grönare samhälle och fler arbetstillfällen. Det nationella kunskapscentrumet Cykelcentrum ledde samtalet för att lyfta cyklingens roll i transportsektorn och vilka insatser som kommer att krävas.